MÔŽETE ZA HYPOTÉKU PLATIŤ MENEJ?

HYPOTÉKA – POROVNANIE

FinGO.sk hypokalkulačka vám umožňuje ľahko, rýchlo a z pohodlia domova urobiť porovnanie hypoték a zistiť akú hypotéku, na aký dlhý čas a za akých podmienok vám vedia banky poskytnúť. Jednoducho si spravte výpočet hypotéky a objavte, ktorá banka vám vie poskytnúť najvýhodnejší hypotekárny úver. FinGO.sk pokrýva kompletnú ponuku slovenských bánk, stačí si len vybrať hypotéku, ktorá najlepšie vyhovuje vašej momentálnej životnej situácii. Najvýhodnejšia hypotéka pre Vás nemusí byť zároveň aj najlepšia hypotéka pre každého. Naša online hypotekárna kalkulačka a naši finanční hypotekárni špecialisti zabezpečia, že získate tie najlepšie podmienky hypotéky.

Hypotekárny úver alebo jednoducho hypotéka je dlhodobý úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou. Splatnosť hypoték je zvyčajne v rozmedzí 4 až 30 rokov, no niektoré banky vedia poskytnúť hypotéku až na 40 rokov.

Výška hypotéky

Maximálna výška hypotéky závisí od bonity klienta, t.j. od jeho príjmu a možností splácať mesačnú splátku a od hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru. Banky spravidla poskytnú úver do výšky maximálne 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, v niektorých prípadoch až do výšky maximálne 90 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banky nemôžu poskytnúť úver vyšší ako 90 % z hodnoty nehnuteľnosti, pričom hodnotu nehnuteľnosti vždy určuje znalec. 100 percentná hypotéka už dnes nie je reálna. Nehnuteľnosť, ktorá slúži na zabezpečenie úveru, sa musí nachádzať na území SR, musí byť riadne zapísaná v katastri nehnuteľností a nesmú sa k nej viazať bankou neakceptovateľné ťarchy (napr. exekúcia alebo právo dožitia a pod.).

Maximálnu výšku hypotéky ovplyvňuje tiež limit pre celkovú zadĺženosť žiadateľa o hypotekárny úver, ktorý nesmie presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Čistý príjem potrebný na hypotéku dostaneme, ak čistý mesačný príjem žiadateľa vynásobíme dvanástimi a výsledok opäť vynásobíme ôsmymi. Tak dostaneme maximálnu výšku hypotéky. V prípade, ak žiadateľ v čase podania žiadosti o hypotéku už spláca iné úvery, maximálna výška hypotéky bude nižšia o súčty ich zostatkov.

Účel hypotéky

Hypotéky môžu byť účelové, to znamená, že je vopred známy účel hypotéky napr. hypotéka na dom, kúpu bytu alebo hypotéka na stavbu nehnuteľnosti, prípadne hypotéka na vyplatenie už existujúcich úverov, tzv. refinancovanie hypotéky. Hypotéku je však možné dostať aj bez preukazovania účelu.

Podmienky získania hypotéky

Žiadateľom o hypotéku môže byť každá fyzická osoba, ktorá:

  • má minimálne 18 rokov
  • je občanom SR s trvalým pobytom v SR
  • má príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať.

Hypotéka pre mladých

Žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky nároku na hypotéku pri mladých, si môžu uplatniť daňový bonus, ktorý má formu priamej daňovej úľavy. Daňový bonus sa vzťahuje len na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke vo forme úrokov, maximálne však 400 € ročne.

Podmienky nároku na hypotéku pre mladých:

  • vek žiadateľa nesmie byť vyšší ako 35 rokov
  • príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 – násobok priemernej mesačnej mzdy, pričom pri manželoch je to dvojnásobok
  • daňový bonus sa vzťahuje iba na výšku úveru 50 000 € a nárok na daňový bonus má žiadateľ iba počas prvých piatich rokov splácania úveru

Compare listings

Compare