TRNAVA REALITY – priemyselný areál Čunovo

 • 950 000€
 • 306€/m2
Čunovo, Bratislava-Čunovo
 • priemyselný areál
 • Typ
 • 0
 • Spálňa
 • 0
 • Kúpeľňa
 • 0
 • Garáž

Prehľad

Property ID: hz-202413140164
 • priemyselný areál
 • Typ
 • 0
 • Spálňa
 • 0
 • Kúpeľňa
 • 0
 • Garáž

Popis

TRNAVA REALITY Vám ponúka na predaj priemyselný areál nachádzajúci sa v Bratislave časť Čunovo.

POPIS:
Výmera pozemku: 3.107 m2
K pozemku vedie vlastná prístupová cesta z hlavnej cesty

TECHNICKÉ PARAMETRE:
– na pozemku sa nachádza prístrešok na autá a dielňa
– kompletne oplotený pozemok
– elektrika, žumpa, studňa 200m hlboká na pozemku

Funkčné využitie územia:

Podmienky funkčného využitia plôch
Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s príslušnými súvisiacimi činnosťami. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.

Spôsoby využitia funkčných plôch
– Prevládajúce: Zariadenia obchodu, zariadenia výrobných a nevýrobných služieb
– Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia veľkoobchodu, výstavné a predvádzacie priestory, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
– Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: byty v objektoch určených pre inú funkciu, zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na funkciu, zariadenia na zber odpadov
– Neprípustné: V území nie je prípustné umiestňovať najmä: rodinne domy a bytové domy areálové zariadenia občianskej vybavenosti, areály premiesených podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebné zariadenia odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber odpadov, tranzitné vedenia a zariadenia, stavby pre individuálnu rekreáciu, technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Kompletný servis vyriešime komfortne a bezpečne: zabezpečíme právny servis, spracovanie kúpno-predajných zmlúv, spracovanie návrhu na vklad do katastra.
Radi Vám zabezpečíme zdarma hypo. špecialistu, ktorý zariadi Vašu hypotéku za výhodnejšie podmienky ako klient sám.

© Text a fotky sú autorským dielom a majetkom realitnej spoločnosti TRNAVA REALITY, s.r.o.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky:

+421 949 661 833
Mgr. Aneta Štefanovská
trnavareality.sk

 • Adresa Čunovo, Bratislava-Čunovo
 • Mesto Bratislava-Čunovo
 • Krajina Slovensko
 • Okres Bratislavský kraj

Compare listings

Compare
Mgr. Aneta Štefanovská
 • Mgr. Aneta Štefanovská