TRNAVA REALITY – EXKLUZÍVNE priemyselný pozemok Pri kalvárii v Trnave

 • 1€/celkom
Pri kalvárii, Trnava
 • 0
 • Spálňa
 • 0
 • Kúpeľňa
 • 0
 • Garáž

Prehľad

Property ID: hz-12483844
 • 0
 • Spálňa
 • 0
 • Kúpeľňa
 • 0
 • Garáž

Popis

TRNAVA REALITY, s.r.o. ponúka na predaj pozemok vhodný pre administratívnu budovu, sklad, priemysel a iné, na okraji mesta so všetkými inžinierskymi sieťami.
Vzdialenosť pozemku od centra mesta a obchvatu je vo vzdialenosti 2.200 m

POPIS POZEMKU
rozloha: 1 870 m2
rozmer: 32m x 57m

REGULATÍV
– max. podlažnosť 5+1
– index zastavaných plôch max. 0,36 (673m2)
– index podlažných plôch max. 1,8
– koeficient zelene min. 0,25 (467m2)
– spevnené plochy a parkoviská (730m2)

FUNKČNÉ VYUŽITIE
– areály a zariadenia obchodnej vybavenosti, nevýrobných služieb, nezávadných výrobných služieb mestotvorného charakteru,
– zariadenia obchodu, verejného stravovania, prípadne špecifických foriem prechodného ubytovania vo väzbe na služby pre motoristov, nevýrobných služieb,
– objekty administratívy,
– odstavné miesta a garáže slúžiace pre rezidentov,
– nevyhnutné plochy technického vybavenia územia,
– komplexné služby pre motoristov (ČS PHM, predaj, servis)
prípustné v obmedzenom rozsahu:
– doplnkové sociálne, kultúrne, zdravotnícke, športové zariadenia,
– hromadné odstavné a garážovacie priestory, vrátane ich vybavenia (doplnené o vysokú zeleň),
– pohotovostné bývanie lokalizované v príslušných areáloch (max. 1 správcovský byt, príp. ubytovanie zamestnancov príslušného areálu pre príležitostné prenocovanie),
– jednoduché ubytovacie zariadenia s prechodným ubytovaním (v rozsahu robotníckych ubytovní),
– fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, na obvodovom plášti stavieb

IS
– elektrina
– kanalizácia
– plyn
– vodovod

Kompletný servis vyriešime komfortne a bezpečne: zabezpečíme právny servis, spracovanie kúpno-predajných zmlúv , spracovanie návrhu na vklad do katastra. Radi Vám zabezpečíme zdarma hypo.špecialistu, ktorý zariadi Vašu hypotéku za výhodnejšie podmienky ako klient sám.

© Text a fotografie sú autorským dielom a majetkom realitnej spoločnosti TRNAVA REALITY, s.r.o.

Bližšie informácie telefonicky:

trnavareality.sk

+421 904 075 881
+421 949 661 833

 • Adresa Pri kalvárii, Trnava
 • Mesto Trnava
 • Krajina Slovensko
 • Okres Trnavský kraj

Compare listings

Compare
Róbert Tomík
 • Róbert Tomík