Reality

SLUŽBY A SERVIS

 • Komplexné služby spojené s prevodom nehnuteľností.
 • Vypracovanie nájomných zmlúv.

PRÁVNE PORADENSTVO

 • Príprava a kompletné vypracovanie zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti (kúpnych a nájomných zmlúv).

KATASTER

 • Vypracovanie návrhov do katastra.
 • Zabezpečenie všetkých úkonov spojených s prevodom práv na katastri nehnuteľností.

FINANCIE A HYPOTÉKA

 • Zabezpečenie znaleckého posudku.
 • Poradenstvo, zabezpečenie a sprostredkovanie v oblasti financovania hypotekárnych úverov alebo stavebného sporenia u našich zmluvných partnerov.

BENEFITY

 • Popredajný servis (prepis všetkých médií).
 • Interiérový dizajn a rekonštrukcie nehnuteľností.
 • Profesionálne fotografovanie nehnuteľností.
 • Zabezpečenie geometrických plánov, aktuálnych dokladov, listov vlastníctva, snímok z katastrálnej mapy.

AKO PREBIEHA VÝKUP POZEMKOV?

 • Na spoločnej schôdzke preberieme s vami Vašu situáciu a vysvetlíme celý nasledujúci postup pri riešení výkupu.

AKÁ BUDE CENA ZA VÝKUP POZEMKU?

 • Presnú cenu vám uvedieme po osobnej obhliadke nehnuteľnosti, prípadne po doručení dokumentácie k pozemkom.

PRE KOHO JE VÝKUP POZEMKOV URČENÝ?

 • Pre klientov, ktorí sa z vážneho dôvodu s predajom naozaj ponáhľajú a nemajú čas sprostredkovane nehnuteľnosť predávať.
 • Jedným z častých dôvodov je exekučné riadenie, nedobrovoľná dražba, výhodná kúpa iného bytu, domu, pozemku a pod.

 DOKUMENTY POTREBNÉ PRE VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ

 • Výpis z katastra nehnuteľností a snímka z katastrálnej mapy.
 • Titul nadobudnutia nehnuteľnosti.
 • V prípadoch, že na Vašej nehnuteľnosti viaznu ťarchy alebo je inak obmedzené vlastnícke právo, nepr. exekúcie, záložné právo, vecné bremeno je potrebné doložiť listiny na základe ktorých tieto právne skutočnosti nastali. 
 • Dokumenty a listiny na základe ktorých došlo ku vzniku vášho vlastníckeho práva: (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve, geometrický plán, územno-plánovaciu informáciu vydanú k predmetnej parcele...)

UVAŽUJETE ZA AKÚ CENU JE MOŽNÉ PREDAŤ VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ?

 • S radosťou Vám pomôžeme ZADARMO určiť hodnotu Vašej nehnuteľnosti a poradíme Vám ako prezentovať nehnuteľnosť s úspešným predajom. 
 • Stačí ak nás kontaktujete telefonicky alebo pomocou formulára.

CHCETE PONÚKNUŤ SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ?

TRNAVA REALITY, s.r.o.
Kollárova 17
Trnava 917 01

IČO: 50659626
DIČ: 2120410787
trnavareality@trnavareality.sk
Napíšte nám